Regulamin zwrotu i wymiany towarów

REGULAMIN ZWROTU I WYMIANY TOWARU W SALONACH STACJONARNYCH MUPPESTHOP


I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady dokonywania zwrotu bądź wymiany Towaru zakupionego w Salonach stacjonarnych MUPPETSHOP.
2. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego MUPPETSHOP.
3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
a. Salon stacjonarny MUPPETSHOP - każdy ze stacjonarnych salonów sprzedaży, działających pod marką MUPPETSHOP znajdujących się na terenie Polski;
B. Towar – wszelkie produkty zakupione w Salonach stacjonarnych MUPPETSHOP znajdujących się na terytorium Polski.
4. Każdemu Klientowi umożliwia się dokonanie bez podania przyczyny zwrotu bądź wymiany Towaru zakupionego w Salonie stacjonarnym MUPPETSHOP w terminie do 7 dni w przypadku zwrotu Towaru, a 14 dni w przypadku wymiany Towaru, licząc od dnia następnego po dniu dokonania zakupu, tzn. daty widocznej na paragonie fiskalnym/fakturze VAT jako daty sprzedaży, na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminów nie ma możliwości zwrotu lub wymiany Towaru, z wyjątkiem realizacji uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


II. Zasady zwrotu i wymiany na podstawie Regulaminu (tj. bez podania przyczyny)

1. Zwrotowi bądź wymianie podlega Towar, który:
   a. nie nosi śladów użytkowania,
   b. nie został uszkodzony,
   c. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył Towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,
   d. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu,
   e. został zakupiony w Salonie stacjonarnym MUPPETSHOP.

2. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega Towar, który:
   a. pochodzi ze zwrotu bądź wymiany,
   b. pochodzi z promocji, jeśli tak stanowi jej regulamin,
   c. w momencie sprzedaży posiadał obniżoną cenę ze względu na niepełną wartość spowodowaną wadą, uszkodzeniem, itp.

3. Klient może dokonać wymiany na:
   a. Towar w tej samej lub wyższej cenie albo
   b. Kartę Podarunkową MUPPETSHOP.

4. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy pomiędzy ceną Towaru, na który ma nastąpić wymiana a ceną Towaru wymienianego.

5. W przypadku zwrotu lub wymiany na Kartę Podarunkową MUPPETSHOP o wartości wyższej, warunkiem zwrotu bądź wymiany jest dopłata różnicy pomiędzy wartością Karty Podarunkowej MUPPETSHOP a ceną zwracanego bądź wymienianego Towaru.

6. Zwrotu bądź wymiany Towaru Klient może dokonać w Salonie stacjonarnym MUPPETSHOP, w którym dokonał faktycznego zakupu Towaru.

7. Zwrot lub wymiana Towaru będzie dokonana tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału/kopii faktury VAT, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia z terminala płatniczego.

8. Z chwilą przekazania towaru do zwrotu Klient:
   a. oddaje Sprzedawcy oryginał paragonu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne Towary, Klient otrzymuje kopię paragonu (oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy) albo
   b. okazuje Sprzedawcy kopię faktury VAT i otrzymuje odpowiednią fakturę korygującą.

9. Z chwilą przekazania towaru do wymiany Klient:
   a. zwraca Sprzedawcy oryginał paragonu, o którym mowa w pkt. 8. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne Towary Klient otrzymuje kopię paragonu (oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy) albo
   b. okazuje Sprzedawcy oryginał/kopię faktury VAT i otrzymuje fakturę korygującą.


III. Sposób rozliczenia finansowego w przypadku zwrotu towaru

1. Zwrot należności za Towar następuje w takiej samej formie, jaka widnieje na paragonie tj.:
   a. gotówki - przy płatności gotówką,
   b. zwrotu płatności na kartę płatniczą, kredytową lub debetową, którą dokonano zapłaty – przy płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, z zastrzeżeniem, że zwrotu takiego można dokonać jedynie właścicielowi karty. Zwrot środków na kartę następuje w terminie do 14 dni od daty dokonania zwrotu Towaru w Salonie stacjonarnym MUPPETSHOP,
   c. przelewu należności na konto, z którego dokonano przelewu należności za Towar - przy płatności przelewem,
   d. Karty Podarunkowej MUPPETSHOP.

2. W przypadku płatności dzielonych (gotówka + karta płatnicza, itp.) zwrot należności następuje w tej samej formie, w której była dokonana dana część płatności.


IV. Postanowienia końcowe


1. Powyższe zasady nie naruszają praw konsumenckich wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

2. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na MUPPETSHOP SP. Z O.O., ul. Kazimierzowska 43e, 02-572 Warszawa

3. Regulamin dostępny jest w salonach stacjonarnych MUPPETSHOP. jak również na stronie internetowej www.muppetshop.eu w zakładce REGULAMIN SALONÓW STACJONARNYCH.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. (do odwołania).

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel